Sikkerhed og hviletidsregler

026265695Som medlem af brancheforeningen Danske Busvognmænd prioriterer vi selvfølgelig sikkerhed for vores passagerer og chauffører højt, ikke mindst når det gælder overholdelsen af køre- og hviletidsreglerne.

Vi planlægger, disponerer og afvikler alle kørselsopgaver i overensstemmelse med EU’s gældende køre- og hviletidsregler.

Alle vore chauffører gennemfører den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører. Uddannelsen indeholder færdselsregler, livreddende førstehjælp, køre- og hviletid, transportlovgivning samt kendskab til trafiksikker, defensiv og energirigtig kørsel.

Som en ekstra sikkerhed for passagerer og chauffører har vi udbygget vores løbende GPS flådestyring med en kontinuerlig køre- og hviletidsalarm, der automatisk alarmerer vagthavende ved risiko for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne.

Vi arbejder med køre- og hviletidsreglerne dagligt og du kan trygt regne med vi løser alle kørselsopgaver i overensstemmelse hermed. Såfremt du alligevel har lyst til kan du se en mere detaljeret beskrivelse her.